Financiering nieuwbouw en het gat van €150.000

FC Tilburg is een financieel gezonde vereniging. Dankzij de groei van het aantal leden en het verstandige financiële beleid zijn we in staat om naast een bijdrage uit het eigen vermogen van €100.000,-  een langjarige hypothecaire lening aan te gaan van €600.000,-. Onze realistische meerjarige begroting laat zien dat we deze verplichtingen aankunnen en daarnaast voldoende buffers opbouwen voor tegenvallers. De afgelopen maanden zijn de kosten voor bouw en bouwmaterialen flink gestegen. Dat is voor ons natuurlijk een tegenvaller. We kunnen een stukje op te vangen door meer zelfwerkzaamheid bij de afbouw van ons paviljoen. Maar dat is niet genoeg. We moeten een gat van €150.000 samen gaan opvullen en daarbij hebben we ieders hulp nodig.